Tjänster

 

Projektbaserade uppdrag eller inhyrda resurser vid förändringar.

 

Pierre tar även ledningsuppdrag och Lena tar även rollen som marknads-/produktchef under längre eller kortare perioder.

 

Vi hjälper till med uppdrag inom:

 • Strategi och affärsutveckling
 • Organisation och förändringsledning
 • Projektledning
 • Utveckling av webbtjänster
 • Marknadsföring och event
 • Prenumerations- och abonnemangsförsäljning
 • Leda workshops
 • Kravspecifikationer och upphandlingar
  (IT, tryck, prenumerations- och medlemssystem, outsourcing etc)

 

 

För en tidning eller organisation kan ex. en marknadsföringstjänst innebära:

 • Framtagning av marknadsplan med aktivitetsplaner.
 • Upprättande av säljande flödesmodeller för prenumerations- medlemsbearbetningen.
 • Upplägg av mekaniska brev för bearbetning.
 • Upplägg och genomförande av beslutade kampanjer/aktiviteter.
 • Uppföljning av kampanjer/aktiviteter.
 • Sammanställning och analys av prenumerations- /medlemsstatistik mm.
 • Utbildning (ex. prenumeration, annonsering mm)
 • Annonscoaching
 • Evenemang för läsare/annonsörer andra kunder.
 • Tryckerikontakter
 • Upphandling av tryckeritjänster, distribution mm.
 • Fokusgruppsundersökningar

 

 

Hjälp vid bokutgivning kan ex. innehålla:

 • Projektledning
 • Upphandling av tryckeri och layouttjänster
 • Framtagning av illustrationer
 • Korrekturläsning
 • Tryckerikontakt
 • Distribution
 • Aktivitetsplan för lansering
 • Genomförande av aktiviteter

 

 

Utveckling av webbtjänster:

 • Samordna och leda webb- och app-utveckling samt annan digital utveckling
 • Projektledning
 • Workshop för framtagning av koncept
 • Upphandling av publiceringssystem
 • Upphandling av systemutveckling (design och systeminplementation)
 • Upphandling av driftslösning för webbtjänst